prof. Arkadiusz Wójs nowym rektorem Politechniki Wrocławskiej

prof. Arkadiusz Wójs nowym rektorem Politechniki Wrocławskiej
Kolegium Elektorów PWr wybrało dotychczasowego dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prof. Arkadiusza Wójsa na rektora kadencji 2020-2024. Będzie on piętnastym, a zarazem najmłodszym rektorem po 1989 roku.

 

Z uwagi na rezygnację z kandydowania w wyborach złożoną 23 czerwca przez prof. Macieja Chorowskiego o godność Rektora Politechniki Wrocławskiej ubiegali się prof. Wojciech Bartkowiak, prof. Jerzy Jasieńko, prof. Waldemar Rebizant, prof. Arkadiusz Wójs. Nowy rektor został wybrany już w pierwszym głosowaniu 25 czerwca, w którym uzyskał 88 na 120 możliwych głosów (około 73%).

Przeczytaj i posłuchaj – postulaty prof. Wójsa podczas debaty przedwyborczej 2 czerwca br.

Jego Magnificencja Rektor-elekt profesor Arkadiusz Wójs w 1995 roku ukończył studia magisterskie z fizyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr, a dwa lata później obronił doktorat w dyscyplinie fizyka w Instytucie Fizyki PWr. Od ukończenia studiów doktoranckich jest pracownikiem PWr (adiunkt – od 1997, profesor nadzwyczajny – od 2008, profesor zwyczajny – od 2014). Gościnnie pracował także w National Research Council of Canada, na University of Tennessee i na University of Cambridge.

Na świeżo, zaraz po ogłoszeniu wyników, z rektorem-elektem rozmawiała Anna Geryn:

 

Jak widzi Politechnikę Wrocławską pod swoją pieczą prof. Wójs? Musi to być nowoczesna uczelnia badawcza nieodstająca od poziomu europejskiego:

 

Wielu studentów PWr interesuje przyszłość następnego semestru w kontekście kontynuowania zajęć zdalnych. Prawdopodobnie część z nich pozostanie prowadzona w takim trybie:

 

Najmłodszy po 1989 r., bo czterdziestodziewięcioletni rektor-elekt, jak sam pisze na swojej stronie internetowej, interesuje się całym światem, a jego pasją są ludzie oraz muzyka, czemu daje upust będąc stałym bywalcem Narodowego Forum Muzyki.

Rektor-elekt prof. Arkadiusz Wójs oficjalnie zacznie kierować Politechniką Wrocławską 1 września.