Mark Farina – Earth Moments

Kiedy muzyka idzie w parze z działaniami podpartymi świadomością społeczną, wówczas możemy mówić o naprawdę wartościowej pracy wydawniczej. Przykładem takiego projektu jest DJs for Climate Action, czyli inicjatywa wykorzystująca archiwa dźwiękowe Greenpeace’u (field recordings) i interpretująca je muzycznie w formie happeningu złożonego z 41 nagrań. Na kompilaci Climate Soundtrack znalazły się utwory m.in. Acid Pauli, czy Fakear (Ninja Tune). To żywe wezwanie do działania na rzecz planety, a jednocześnie akcja mająca na celu zebrać fundusze na rzecz lokalnych inicjatyw klimatycznych.

Cieszy więc, że jeden z fragmentów kompilacji, Earth Moments Marka Fariny, dołącza do grona nowych mocograjów Radia LUZ.

Michał Rypel