Michał Pajer
Michał Pajer
Głównie redakcja techniki, najczęściej więc wciskam guziki lecz prócz wciskania pstryczków słucham tego, co leci z głośnikczów.
realizator: Pełna Kultura (czwartek), Gra Wstępna (piątek), Sunday Hype Show, Masz Trzy Życia, Siódmy Kontynent