Michał Pajer
Michał Pajer
Głównie redakcja techniki, najczęściej więc wciskam guziki lecz prócz wciskania pstryczków słucham tego, co leci z głośnikczów.