Kurt Lewski

Kontakt: mejlowy kzalewski@radioluz.pwr.edu.pl; "Moja analogowa natura cierpi nieuleczalną cyfryzację."; "Kocham muzykę. Schoenberg zniszczył mi życie.";