Jakub Spiryn
Jakub Spiryn
Poznaję nowe brzmienia, lubię eksperymenty, staram się znaleźć dobrą muzykę w każdym gatunku.