Czym jest mowa nienawiści? Rozmowa z dr psychologii UWr po śmierci Pawła Adamowicza

Autor: Michał Rypel

Tragiczne wydarzenia na Pomorzu, które miały miejsce przy okazji 27. finału WOŚP pozostawiły rodzinę Pawła Adamowicza bez kochającego ojca i męża. Także miasto Gdańsk straciło ważną postać – wieloletniego prezydenta i działacza politycznego. Śmierć polityka pozostawiła wiele smutku, ale i pytań o sprawy społeczne i medialne. Wygenerowała także dyskusję o wpływie mowy nienawiści na naszą codzienność i nasze bezpieczeństwo.

Dwa dni po tragicznym wydarzeniu z Gdańska na antenie Radia LUZ gościła dr Katarzyna Serafińska, psycholog z Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie spróbowała wyjaśnić specyfikę zjawiska, jakim jest mowa nienawiści.

Przyczynkiem do rozmowy była także decyzja prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza. Zapowiedział on próby porozumienia z miejskimi szkołami w celu wdrożenia podczas najbliższych zajęć wychowawczych właśnie tematu mowy nienawiści i jej możliwych skutków. Z dr Serafińską rozmawiał Józef Poznar.

 

Podobnie jak wiele innych miast w Polsce, także Wrocław oddał cześć pamięci zamordowanego gdańszczanina. 14 stycznia na pl. Nowy Targ wrocławianie tłumnie zjawili się, by wyrazić emocje po tej stracie. 

Paweł Adamowicz, ur. w 1965 r. w Gdańsku, w latach 1990–1993 był prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego, później do 1998 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta Gdańska, a w latach 1998–2019 działał w swoim rodzinnym mieście jako prezydent. W latach osiemdziesiątych, jako uczeń liceum brał czynny udział w kolportowaniu, a później i wydawaniu podziemnych wydawnictw, w tym pisma “Jedynka”. W maju 1988 brał udział w strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Gdańskim. Paweł Adamowicz był mężem Magdaleny Abramskiej i ojcem dwóch córek, Antoniny i Teresy.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że żałoba narodowa obowiązywać będzie w ustalonym dniu pogrzebu Pawła Adamowicza.