Posłuchaj: o kulturze i języku dolnośląskich Łemków

Autor: Michał Rypel

Jedna z czterech prawnie uznanych przez Polskę grup etnicznych — Łemkowie — to niezwykle ważna i fascynująca grupa mieszkańców Dolnego Śląska. W wyniku wysiedleń, które miały miejsce po II Wojnie Światowej, Łemkowie stworzyli nowe ośrodki, w tym m.in. te w Legnicy, Wrocławiu, Lubinie czy Krynicy-Zdroju. Na Dolnym Śląsku żyje ponad 3000 osób związanych z tą kulturą. W stolicy województwa Łemkowie gromadzą się m.in. podczas Lemokonaliów, imprezy stworzonej na bazie popularnych Juwenaliów, będącej zarazem okazją, by kultywować wspólną tradycję i manifestować korzenie.

O tym, kim są Łemkowie, jakie są ich tradycje i język opowiedziała Paulinie Waleszczak Łemkini Daria Kuziak.