Posłuchaj: konferencja „Miasto i Kultura” (18/19 października)

Autor: Michał Rypel

Przed nami druga odsłona konferencji "Miasto i Kultura", która tym razem bierze na warsztat hasło "kompromis". Między 18 a 19 października uczestnicy będą mogli posłuchać ekspertów, wziąć udział w debatach i warsztatach. To świetna okazja dla pracowników z sektora kreatywnego, by zastanowić się nad kondycją Wrocławia, poszukać problemów i możliwych rozwiązań, ucząc się przy tym porozumiewania w ramach różnych środowisk. 

O czym usłyszymy podczas konferencji oraz do kogo właściwie jest ona kierowana? O tym na naszej antenie opowiadał Krzysztof Bielaszka, koordynator ze Strefy Kultury Wrocław

Rozmawiała Ida Górska.

Harmonogram konferencji:

18 października:

8:30–10:00 / rejestracja uczestników [Barbara]
10:00–10:30 / otwarcie konferencji 
10:30–13:30 / prezentacje eksperckie: Michał Piernikowski (Łódź Design Festival), Dorota Groyecka (non/fiction), Łukasz Adamski (Muzeum Śląskie w Katowicach), Błażej Grzechnik (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty) 
13:30–13:45 / przerwa
13:45–14:45 / Kompromis w kulturze – programowanie, źródła finansowania, publiczność i sprawozdawczość – dyskusja podsumowująca prezentacje eksperckie, moderowana przez Piotra Knasia (Małopolski Instytut Kultury) 
14:45–16:00 / lunch
16:00–19:00 / warsztaty
1. Segmentacja w praktyce, czyli o planowaniu oferty i komunikacji z wykorzystaniem wiedzy o odbiorcach – Małgorzata Zając (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) [Barbara / sala warsztatowa, parter]
2. Wielkie pytania – proste odpowiedzi? Kompromis w praktycznych badaniach kultury – Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej) [Barbara / sala konferencyjna, I piętro] 
3. Jak założyć niezależny magazyn? – Dorota Groyecka (Non/fiction)

19 października:

9:00–10:00 / rejestracja uczestników [Barbara]
9:30–11:00 / prezentacje eksperckie: Marcin Czarniak (MR PR), Ewelina Jabłońska-Gryżenia (AmRest Sp. z o.o), Monika Tramś (Fundacja Artystyczna Podróż Hestii)
11:00–12:00 / Różne aspekty współpracy międzysektorowej – dyskusja podsumowująca prezentacje eksperckie moderowana przez Karolinę Mróz (Fundacja Dom Pokoju) 
12:00–13:30 / lunch
13:30–16:00 / warsztaty
1. Jak rozwiązywać konflikty? Rola negocjacji, mediacji. Czy zawsze chodzi o kompromis? – Monika Klonowska (Monika Klonowska – Szkolenia) [Barbara] 
2. Ćwiczenia z pracą – zawód z kulturą w tle – Paulina Czapska, Anna Szapert (Kolektyw FUTURE SIMPLE) [Recepcja] 
3. Gra na kompromis – Magdalena Ochał, Magdalena Różycka, Michał Kocikowski (Kolektyw Badawczy) [Barbara] 
16:30-18:00 / Miasto i Kultura: Bez kompromisu? debata [Barbara]
18:00-18:15 / zamknięcie konferencji [Barbara]

Oprócz części głównej, na zainteresowanych czekają także wydarzenia towarzyszące. Wśród nich m.in. wernisaż wystawy prac Mirosława Bałki „1/1/1/1/1" pod kuratelą Andy Rottenberg [OP ENHEIM].

Szczegóły: facebook.com/events/289158371819715.