15 tys. zł w konkursie na najlepszą pracę magisterską z matematyki

Autor: Daria Detlaf

Politechnika Wrocławska oraz The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) wspólnie organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu matematyki stosowanej. Główna nagroda to 15 tys. zł. Laureatów poznamy pod koniec roku.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów polskich uczelni, którzy w latach 2017-2018 pisali bądź będą pisać pracę magisterską z zakresu matematyki stosowanej, w której zajmą się rozwiązywaniem problemów dotyczących matematyki finansowej albo inżynierii finansowej.

Czy matematyka i pieniądze to nierozłączna para? – m.in. na to pytanie odpowiedział nam prof. Aleksander Weron z Wydziału Matematyki PWr, który na co dzień zajmuje się procesami stochastycznymi oraz zastosowaniem matematyki. W rozmowie z red. Anną Geryn profesor tłumaczy, dlaczego warto wziąć udział w konkursie i przytacza losy swoich podopiecznych, których matematyka zaprowadziła nawet na antypody:


W jury zasiądą przedstawiciele uczelni związani z Centrum im. Hugona Steinhausa oraz reprezentanci BNY Mellon. Będą oni oceniać nadesłane prace pod kątem oryginalności pomysłu, poprawności matematycznej i możliwości zastosowania zaproponowanego przez studentów rozwiązania w praktyce. Ostatecznie wyróżnione zostaną trzy najlepsze prace, a główna nagroda dla zwycięzcy to 15 tys. zł. (Kolejne miejsca to odpowiednio: 10 i 5 tys. zł.). Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie.


Swoje prace, napisane lub przetłumaczone na język angielski, można zgłaszać do konkursu poprzez stronę www.bnymellon.com/competition do 30 września.