#debatujemy o ustawie 2.0 – podcast z dyskusji

Autor: Michał Rypel

Nie tylko we Wrocławiu, ale i w całej Polsce środowiska akademickie gorąco dyskutują na temat tzw. Ustawy 2.0 dotyczącej szkolnictwa wyższego. Studenci i wykładowcy apelują o wydłużenie czasu na konieczne w ich ocenie konsultacje. Co mają zmienić nowe zapisy i jak wyjdą na tym polskie uczelnie? Tego dotyczyła debata w Magazynie Popołudniowym.

Na Uniwersytecie Wrocławskim protestujący wyrażali sprzeciw m.in. dla stworzenia organu rady uczelni, w którym znaleźliby się ludzie spoza uniwersytetu oraz możliwości likwidacji istniejących dziś wydziałów. Zaznaczali także, że ustawa, zwana także "Konstytucją dla Nauki", będzie uniemożliwiała niektórym uczelniom przyznawanie tytułów doktorskich. Wśród specjalistów z polskich placówek uniwersyteckich kontrowersję budzą także zapisy dot. zniesienia minimum kadrowego, zmian finansowania prac badawczych, czy te, prowadzące do umocnienia i autonomizacji pozycji rektora. (szczegóły w artykule Gazety Prawnej).

Na fali ostatnich wydarzeń, postanowiliśmy zasięgnąć głosów wrocławskiego środowiska akademickiego. Zapis debaty poniżej.

Gośćmi programu byli:

prof. nadzw. Robert Alberski, politolog, Uniwersytet Wrocławski 
Filip Ogonowski, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej
prof. Wojciech Browarny z Akademickiego Komitetu Protestacyjnego we Wrocławiu.

Dyskusję prowadził Jędrzej Jazgar.