Budownictwo na PWr najlepsze w Polsce – plebiscyt PERSPEKTYWY

Autor: Michał Rypel

Ranking Studiów Inżynierskich ma za zadanie promować najlepsze formy kształcenia przyszłych pracowników gałęzi przemysłu wysokich technologii. Dzięki niemu osoby myślące o studiowaniu mogą poznać obecny stan edukacji wyższej w kraju. Po raz kolejny wśród najlepszych znalazła się także Politechnika Wrocławska.

Jury plebiscytu oceniało tym razem 21 najpopularniejszych kierunków technicznych. Wyłaniając najbardziej obiecujące uczelnie, członkowie kapituły brali pod uwagę ilość kierunków z danej placówki, które znalazły się na podium w danej kategorii. Na pierwszym miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska (21 kierunków na podium), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (17 kierunków na podium), Politechnika Wrocławska (10 kierunków na podium) i Politechnika Śląska (5 kierunków na podium). 

Pośród najlepszych kierunków w kraju znalazło się m.in. budownictwo na Politechnice Wrocławskiej. O samym kierunku i rekrutacji mówi jego dziekan, profesor Dariusz Łydżba: 

Wyłaniając najlepsze uczelnie i warte uwagi kierunki, członkowie kapituły kierowali się specjalnie przygotowaną listą kryteriów. Brali pod uwagę m.in. prestiż, w tym badanie opinii kadry akademickiej, potencjał akademicki (ocenę parametryczną MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie), a także innowacyjność.

Cały ranking znaleźć można tutaj.