16. przegląd sztuki SURVIVAL

Autor: Michał Rypel

Fot. K. Ziental

Przegląd Sztuki SURVIVAL to jeden z największych przeglądów sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej w Polsce. Odbywa się co roku od 15 lat, a jego znakiem rozpoznawczym jest nomadyczny charakter — każda edycja odbywa się w zupełnie innym miejscu, które nadaje ton całemu przeglądowi, jego tematyce i problematyce. W tym roku wydarzeniu przyświeca hasło KAPITAŁ. 

16. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w dawnym, klasycystycznym pałacu rodziny Wallenberg-Pachalych. Zarówno ze względu na historię budynku, jego wieloletnie przeznaczenie, jak i na obecną wartość (w rozumieniu dobra kultury, ale i dobra finansowego), hasłem i tematem tegorocznej edycji Przeglądu będzie: Kapitał ‒ termin wywodzący się z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczający zasoby trwałe.

Na potrzeby przeglądu wybierane są budynki lub przestrzenie użyteczności publicznej, ale także kompleksy zabudowań i miejsca opuszczone, zaniedbane, zawieszone pomiędzy minionymi czasami swojej świetności, a niepewną i nieokreśloną przyszłością. Dotychczas, SURVIVAL odbył się m.in: na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu, w opuszczonym Instytucie Farmacji Akademii Medycznej, w śródmiejskim Parku Tołpy, czy w działającej na pełnych obrotach Fabryce Automatów Tokarskich (FAT Haco) 

Za sprawą SURVIVALU wiele budynków udało się “przywrócić” miastu i jego mieszkańcom – doczekały się gruntownego remontu i nadania im nowych funkcji. Wyremontowany został m.in. budynek wrocławskiego dworca PKP, schron przeciwlotniczy na placu Strzegomskim, w którym dziś mieści się Muzeum Współczesne Wrocław czy Pawilon Czterech Kopuł – obecnie siedziba Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Zeszłoroczna edycja Przeglądu miała miejsce w nieczynnym od wielu lat budynku Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to wyjątkowy przykład architektury modernistycznej, obecnie najmłodszy polski zabytek. Niestety ze względu na brak środków na remont budynek od wielu lat popada w zniszczenie. Dzięki zorganizowanej w ramach 15. edycji Przeglądu akcji pt. “Jest Chemia” oraz zaangażowaniu naszej publiczności podczas Survivalu udało się przywrócić Audytorium dawny blask- m.in. odtworzyć oryginalną iluminację budynku.

Przegląd odbędzie się między 22 a 26 czerwca w Pałacu Wallenberg-Pachalych na ul. Szajnochy 10 we Wrocławiu.