Najlepsi Silesiusa 2018 – nominacje i laureat nagrody głównej

Autor: Michał Rypel

Znamy nominowanych i laureata Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2018. Za całokształt twórczości nagrodzony został Bohdan Zadur – wybitny poeta, prozaik i tłumacz, redaktor naczelny „Twórczości”.

Jak mówi członek jury, poeta i wykładowca z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, Karol Maliszewski, jego twórczość jest tak wybitna jak poezja Rafała Wojaczka:

Do debiutu roku nominowane zostały Agata Jabłońska, Julia Niedziejko i Emanuela Czeladka. Jak mówi jurorka Justyna Sobolewska obecność kobiet w tej kategorii jest zasługą wieloletniej pracy:

Jury ogłosiło też listę tomów poetyckich zakwalifikowanych do finału w kategorii książka roku:

1. Dominik Bielicki, Pawilony (Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza)
2. Julia Fiedorczuk, Psalmy (Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza)
3. Jacek Gutorow, Rok bez chmur (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
4. Jerzy Jarniewicz, Puste noce (Biuro Literackie)
5. Marta Podgórnik, Zimna Książka (Biuro Literackie)
6. Ilona Witkowska, Lucyfer zwycięża (Fundacja Korporacja Ha!art)
7. Urszula Zajączkowska, minimum (Wydawnictwo Warstwy)

Chętni, by spotkać się z laureatem nagrody za całokształt pracy twórczej, jak i z nominowanymi w kategoriach Debiut i Książka Roku, będą mieli taką szansę podczas trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius (9-13 maja) w Klubie Proza we Wrocławiu. Nazwiska autorów najlepszego debiutu i książki roku 2017 ogłoszone zostaną na uroczystej gali, 12 maja. Szczegóły na stronie silesius.wroclaw.pl.