Wrocławskie szpitale z dotacją “Prosta droga do zdrowia”

Autor: Michał Rypel

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę na przekazanie 7 mln złotych unijnej dotacji w celu polepszenia warunków regionalnej opieki zdrowotnej. To ponad 80% całej wartości projektu.

Centrum Medyczne "Dobrzyńska" wraz z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego otrzymają pieniądze w ramach projektu "Prosta droga do zdrowia". Dofinansowanie posłuży przebudowie infrastruktury i zakupowi nowoczesnego sprzętu specjalistycznego. Ma to poprawić opiekę zdrowotną w trzech obszarach najbardziej newralgicznych dla dolnośląskich medyków: chorób zakaźnych, cukrzycy i leczenia drobnych urazów. Jak mówi dyrektor Centrum Medycznego Andrzej Sokołowski, pacjenci SOR-u muszą wyczekiwać w kolejce długimi godzinami, nawet z niegroźnymi schorzeniami.

Jako pierwsi, z przekazanych funduszy skorzystają pacjenci z cukrzycą, bowiem pierwszy sprzęt do leczenia chorób towarzyszących cukrzycy przyjedzie do Wrocławia już w piątek. Przeszkolenie personelu do jego używania potrwa około trzech tygodni.