Kultura we Wrocławiu po roku 2020 – spotkanie w Barbarze

Autor: Michał Rypel

Jesteś twórcą lub mieszkańcem Wrocławia? Nie są ci obojętne odbiór i przyszłość życia kulturalnego w stolicy Dolnego Śląska? Dowiedz się, w jakim miejscu się znajdujemy.

W piątek 9 marca o godzinie 17:00 w Barbarze odbędzie się spotkanie z zespołem odpowiedzialnym za konsultacje społeczne i badania pt."„Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Plan Rozwoju Kultury w Perspektywie 2020+”. Podczas wydarzenia uczestnicy projektu opowiedzą o doświadczeniach, konkluzjach z konsultacji i spotkań roboczych. Celem prezentacji będzie zaznaczenie miejsca, w jakim znajdują się władze miasta i mieszkańcy – lokalni odbiorcy kultury, a także opowiedzenie o tym, jakie działania magistratu zostały już wdrożone, a jakie jeszcze przed nami.

Spotkanie jest wynikiem wspólnej pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury i Strefy Kultury Wrocław (Biura Festiwalowego Impart 2016), działających przy wsparciu pracowników Instytutu Socjologii UWr.

Diagnoza i plan dostępne są pod adresem www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-dokument.