OMatKo!, czyli o matematyce wśród pasjonatów królowej nauk

Autor: Michał Rypel

Przed nami jubileuszowa V edycja Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów, w skrócie OMatKo!. To inicjatywa studentów z wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej. 

Wydarzenie skierowane jest do studentów matematyki i kierunków pokrewnych z całego kraju. To właśnie wówczas będą mogli zaprezentować interesujące ich zagadnienia, wyniki swoich badań, czy też plakaty naukowe.

Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów OMatKo! jest wspólną inicjatywą czterech matematycznych kół naukowych działających na Politechnice Wrocławskiej:

  • Koła Naukowego Matematyki
  • Koła Naukowego Statystyki Matematycznej „Gauss”
  • Koła Naukowego Inżynierii Finansowej
  • Koła Naukowego Matematyki Przemysłowej

Celem Konferencji jest rozwój naukowy uczestników poprzez możliwość prezentacji interesujących zagadnień, wyników pierwszych badań czy dzielenie się pasją z innymi studentami. Tegoroczna edycja OMatKo!!! z pewnością będzie źródłem wielu inspiracji oraz przestrzenią do zawiązywania nowych kontaktów między ambitnymi młodymi ludźmi z różnych uczelni.

Wykłady/prelekcje konferencyjne przygotowują i wygłaszają uczestnicy. Istnieje także możliwość stworzenia tematycznych plakatów, które zostaną zaprezentowane podczas naszych spotkań. Zgłoszone tematy zostaną podzielone na kilka kategorii m.in. :
– matematyka teoretyczna,
– statystyka,
– matematyka finansowa,
– matematyka przemysłowa.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 13 – 15 kwietnia. Więcej informacji oraz harmonogram wydarzenia znaleźć można na stronie organizatora: www.omatko.im.pwr.wroc.pl i na Facebooku- Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów.