Podsumowanie XVI Balu Charytatywnego Politechniki Wrocławskiej

Autor: Michał Rypel

Za nami Bal Charytatywny Rektora PWr-skiej. Wydarzenie odbyło się już po raz XVI-sty. Oprócz przyjemnej atmosfery, na kampusie PWr odbyła się także licytacja na szczytny cel.

Jak co roku zebrane podczas licytacji środki zasilą fundusz stypendialny dla niepełnosprawnych studentów PolitechnikI Wrocławskiej.  Tym razem licytując m.in. obraz "Wiejska chata” Ryszarda Budnika, piłkę i rękawice podarowane przez bramkarza Jerzego Dudka oraz długopis podarowany przez Mateusza Morawieckiego, premiera RP, udało się zebrać ponad 100 tys. zł.  Pełnomocnik rektora, Jerzy Borowiec podkreśla, że wysoki poziom ksztalcenia nie jest przeszkodą do podjęcia studiów:

Na pomoc mogą liczyć studenci z wysoka średnią, nawet będący na I roku. Do tej pory takie stypendia na PWr-skiej uzyskało niemal pięćset osób.

fot.  Krzysztof Mazur