Wybierz najlepszych we Wrocławiu

Autor: Michał Rypel

Masz swoją ulubioną organizację miejską ze stolicy Dolnego Śląska? A może wyjątkowo imponuje ci jakiś z mieszkańców lub osób związanych z naszym miastem? Pomóż docenić najbardziej zasłużonych razem z władzami miasta.

Niebawem otwarty zostanie nabór wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Wrocławski samorząd przyznaje tytuły od 1993 roku, wybierając cyklicznie postaci oraz inicjatywy, które zdaniem mieszkańców wyróżniały się działaniami na rzecz miasta i lokalnej społeczności. 

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia „Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia. Jest on nadawany postaciom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Do tej pory wyróżniono nim 31 osób. Jako pierwszy, zdobył go prof. Alfred Jahn, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962–1968. Nagrodę Wrocławia przyznaje Rada Miejska, wybierając osoby i instytucje, pracujące na rzecz miasta. Nagrodę Prezydenta Wrocławia przyznaje Prezydent Wrocławia. Trafia ona do osób i instytucji zasłużonych w skali lokalnej w minionym roku. 

Wnioski opatrzone uzasadnieniem nadsyłać można między 9 lutego a 9 marca na adres Biura Rady Miejskiej, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9, pok. 202. Nagrody trafią do laureatów podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dniu Święta Wrocławia, tj. 24 czerwca.