Miej aktywny wkład w prawa człowieka – akademia Humanity in Action

Autor: Michał Rypel

 

Humanity in Action Poland przedstawia Akademię Praw Człowieka Humanity in Action. To setki aktywnych osób, które w Polsce i na całym świecie czynnie przeciwdziałają przemocy, dyskryminacji i hejtowi. Teraz jedną z nich możesz zostać również Ty.

Projekt Humanity in Action kierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych między 18. a 28. rokiem życia, którzy bardzo dobrze posługują się językiem angielskim i są szczególnie zainteresowani prawami człowieka. Niezależnie, czy masz już doświadczenie w pracy lub działaniu przeciw dyskryminacji lub na rzecz równouprawnienia, czy dopiero chcesz zacząć zajmować się prawami człowieka – możesz aplikować.

Akademia skupia się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w danym kraju. Umożliwia dyskusję o prawach człowieka oraz prawach obywatelskich, zarówno z perspektywy współczesnej, jak i historycznej.  Podczas warsztatów i treningów wszyscy uczestniczący będą mogli nabyć praktyczne umiejętności liderskie oraz rozwinąć swoją świadomość w związku z prawami człowieka.

Według rankingów Human Rights Careers, ProFellow i College Magazine HIA Fellowship jest uznany za jeden z najlepszych tego typu programów edukacyjnych do których należą jeszcze prestiżowe programy m.in. Komisji Fulbrighta, czy Uniwersytetu Princeton.

Projekt podzielony jest na trzy programy:
Warszawski program Akademii dotyczący aktualnych społeczno-kulturowych wyzwań, z którymi mierzy się Polska. Uczestnicy poznają szczegóły takich zagadnień, jak przedsiębiorczość społeczna, warunki na rzecz inicjowania zmiany i innowacji społecznych, tzw. „kryzys migracyjny”, wzrost populizmu zagrażającego prawom człowieka, prawa kobiet, osób LGBTQIA oraz innych marginalizowanych grup. 

Berlinie tematy spotkań obejmą przede wszystkim problematykę sytuacji i integracji uchodźców, szczególnie w kontekście wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz stanu tożsamości niemieckiego społeczeństwa. 

Podczas programu amerykańskiego w Atlancie rozważane będą kwestie relacji rasowych i rasizmu, nurtu „restorative justice”, praw obywatelskich, relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa oraz problematykę imigracji. Natomiast w drugim amerykańskim programie, w Detroit uczestnicy poznają współczesną biografię miasta, na którym szczególnie odbiły się zmiany gospodarcze i kulturowe w XX i XXI wieku w Ameryce. 

Programy Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto pokrywamy koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na międzynarodową konferencję w Strasburgu (dotyczy tylko programów europejskich) i większą część kosztów wyżywienia.

Termin na składanie aplikacji mija 18 lutego. Szczegóły: www.uprzedzuprzedzenia.org/rekrutacja_akademia_praw_czlowieka_2018