Giełda kół naukowych na UWr

Autor: Michał Rypel

Dla tych, którzy chcą zgłębiać wiedzę także poza zajęciami i najlepiej działa im się w zespole takich samych zapaleńców, już niebawem będą mogli poszukać miejsca dla siebie. Może znajdą je w jednym z 55 kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W ramach Dni Kół Naukowych na UWr odbędzie się ogólnouczelniane wydarzenie, podczas którego zaprezentują się najróżniejsze koła naukowe. 24 listopada w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii pojawią się stoiska, przy których czekać będą przedstawiciele każdej z grup, którzy chętnie opowiedzą o szczegółach swojej działalności i realizowanych projektach. O wydarzeniu mówi Agata Sałamaj z Zespołu do Spraw Promocji z Uniwersytetu.

Dodatkowo między 11.30 a 15.00 odbędą się wykłady, a wśród nich m.in. "Jak i z kim badać kulturę popularną?", "Piractwo w sieci" oraz „Jak kolonizowano Nowy Świat, pierwsze kolonie angielskie w Ameryce Północnej”. Oprócz nich studenci będą mogli uczestniczyć w specjalnych spotkaniach i występach:

Pełny program Giełdy Kół Naukowych można znaleźć na stronie www.rkn.uni.wroc.pl/pelny-program-gkniouwr-2017

Więcej informacji na stronie Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.