Konkurs graficzny dla studentów ASP we Wrocławiu

Autor: Michał Rypel

Wszyscy studenci związani z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta zajmujący się grafiką i ilustracją mają szansę stać się częścią wyjątkowego przedsięwzięcia. Ich praca może przyczynić się do promocji nowego programu wolontariackiego Dolnośląskiego Centrum Onkologii. 

Uczelnia wraz z DCO prowadzą konkurs, którego celem jest wyłonienie projektu logo i graficznego znaku identyfikacyjnego dla akcji Onkoprzyjaciel. Inicjatywa ma na celu aktywizację wolontariuszy, którzy zakończyli leczenie onkologiczne. Byli pacjenci mają służyć pomocą, towarzystwem i opieką wybranym podopiecznym z odpowiadającym im schorzeniem. Organizatorzy stawiają więc na wzajemne zrozumienie, które ma ułatwiać kontakt między opiekunami i chorymi.

Inicjatywa Centrum Onkologii jest pierwszą tego rodzaju w Polsce. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie asp.wroc.pl. Tam też znajduje się regulamin konkursu. Termin składania prac mija 25 listopada.