Poznajmy przyszłość teleinformatyki na PWr

Autor: Michał Rypel

Branża ICT, czyli teleinformatyka ma dziś ogromne pole do rozwoju. Jak czytamy w najnowszym raporcie Ministerstwa Rozwoju, wedle danych ONZ na świecie istnieje dziś 7 miliardów abonentów telefonicznych Co więcej, 1,4 miliarda gospodarstw domowych podłączonych jest do sieci telewizyjnej. Jak przewidują eksperci, w najbliższych latach liczby te będą tylko rosły. Stąd także zapotrzebowanie na specjalistów.

Koło Naukowe Wireless Group z Wydziału Elektroniki zachęca więc wszystkich zainteresowanych ICT do udziału w nadchodzącej konferencji Future of Wireless Systems 2017. Jako organizatorzy, członkowie koła podczas wydarzenia stawiają na połączenie  świata biznesu ze światem nauki.

Do udziału w konferencji, poza studentami i środowiskiem akademickim zaproszeni są również przedstawiciele firm zajmujących się technologiami bezprzewodowymi. Koło Wireless Group stawia przede wszystkim na dialog dotyczący przyszłości i kierunku rozwoju sieci.

To okazja, by spotkać się bezpośrednio z biznesem oraz poszerzenia wiedzy o technologii bezprzewodowej, również dla osób, które podchodzą do tematu od strony popularnonaukowej. 

Konferencja odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia w budynku D20 Politechniki Wrocławskiej. Szczegóły na stronie  www.fows.pwr.edu.pl.