Naukowcy z PWr i przedsiębiorcy łączą siły

Autor: Michał Rypel

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego PolitechnikI Wrocławskiej ruszyli z trzema projektami tworzonymi we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej​. Będą one pomagały badaczom w poszukiwaniu partnerów do przyszłych przedsięwzięć oraz miejsc, gdzie mogliby poszukiwać niezbędnej do pracy infrastruktury.

Nad projektami czuwają pracownicy Wydziału Mechanicznego: dr inż Mariusz Cholewa, dr inż. Maria Rosienkiewicz, dr inż. Joanna Helman i Aneta Gardyńska. Ich działania są finansowane w ramach unijnego programu Interreg Europa Centralna. 

Pierwszym z nich jest „SYNERGY”, którym kieruje prof. Edward Chlebus z Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT. Jest on związany z aspektami dotyczącymi technologii przyrostowych, mikro- i nanotechnologii oraz procesów i materiałów, a także szeroko pojętego Przemysłowi 4.0. 

Wydział mechaniczny jest także zaangażowany wpracę nad projektem “NUCLEI”, z którym związane jest w sumie 10 uczelni i firm z Austrii, Czech, Niemiec, Włoch, Polski i Słowacji. Przewodniczy mu włoska firma CRIT, która zajmuje się pomocą przedsiębiostwom we wprowadzaniu innowacji i nowych technologii. W ramach projektu pracuje się nad wprowadzeniem nowego podejścia u firm, by zamiast wprowadzać innowacje lokalnie, robiły to także poza regionem, tworząc szeroką współpracę. Chodzi tu szczególnie o przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, automatyki i robotyki, mechatroniki, a także internetu i telekomunikacji.

Ostatnim z nich jest „TRANS3Net”, prowadzony przez trzy regiony: Saksonię, Dolny Śląsk i czeski kraj ustecki. Z kazdego z nich w projekcie bierze udział jedna uczelnia, instytucja biznesowa i przedstawiciele władz regionalnych. Dolny Śląsk reprezentują: Politechnika Wrocławska, czyli CWINT, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Program ma na celu rozwój wymiany technologicznej w uczestniczących w nim regionach.