Absolwentki z PWr docenione przez Towarzystwo Urbanistów Polskich

Autor: Michał Rypel

Prace dyplomowe Aliny Dziaduś i Agaty Łopuszyńskiej z Wydziału Architektury PWr najlepsze na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. To wyniki tegorocznej edycji konkursu wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

Jury oceniało prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie zgłoszone przez samych promotorów. Miały one obok formalnej poprawności podejmować także problematykę zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, a także rozwoju gospodarczego, problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb. 

Na pierwszym miejscu w konkursie znalazła się Alina Dziaduś, autorka pracy inżynierskiej pt. „Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej z elementem kubaturowym – rynek w Jarosławiu” stworzonej pod kierownictwem dr. Grzegorza Wasyluka. Studentka chciała na nowo zaprojektować rynek w swojej rodzinnej miejscowości, chcąc ożywić to miejsce i nadać mu społeczne znaczenie. W swoich założeniach zawarła m.in. likwidację parkingów w strefie rynku objętej ochroną konserwatorską, nadanie okolicom ratusza funkcji reprezentacyjnej, oraz zamianę położonego nieopodal placu św. Michała w przestrzeń rekreacyjną.

Agata Łopuszyńska została natomiast nagrodzona jednym z trzech równorzędnych wyróżnień za pracę magisterską „Zjawisko zanieczyszczenia światłem ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”, nad którą czuwała dr hab. Magdalena Belof. Doktorantka szczególnie interesuje się właśnie tematem zanieczyszczenia światłem, opierając swoje badania na obserwacjach satelitarnych, jak i pomiarach naziemnych.

Jak wynika z pomiarów prowadzonych tymi sposobami, 80 proc. ludzkości żyje pod nadmiernie oświetlonym niebem. W Europie liczba ta sięga prawie 99 proc. Badaczka zwraca także uwagę na skutki  tego zjawiska. W związku z nim obserwujemy zmiany fizjologicznych procesach u ludzi. Wiążą się z tym także nieoczekiwane anomalie w rozwoju roślin rosnących w okolicach latarni miejskich czy, w przypadku migracji zwierząt, np. ptaków, których wędrówki są zaburzane przez sztuczne światła. 

Pełne wyniki konkursu znajdują się na stronie wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.