Akademia Dokumentalna DCF, semestr zimowy 2017/2018

Autor: Michał Rypel

Znajomość historii kina ma znaczenie. Jeżeli jesteś studentem, może być ona liczona w punktach ECTS, dzięki którym zaliczysz kolejne semestry. Takie rozwiązanie proponuje Dolnośląskie Centrum Filmowe, zapowiadając kolejny semestr Akademii Dokumentalnej, który rozpocznie się już 9 października. Kolejne zajęcia będą odbywały się co poniedziałek od godz. 17.30 do 20.00 w sali Polonia DCF. Zapisy na najbliższe półrocze prowadzone są pod adresem a.dokumentalna.wro@gmail.com

Na każdych zajęciach przed seansem filmu poprowadzony zostanie wykład wprowadzający w tematykę dzieła i przybliżający postać oraz dokonania reżysera. Po wyświetleniu całości uczestnicy przystępują do dyskusji. Program jest skierowany przede wszystkim do studentów, ale udział mogą brać wszystkie osoby zainteresowane kinem dokumentalnym. Jako student tym bardziej warto podejść do sprawy równie poważnie, jak do każdych innych zajęć. Na koniec danego etapu Akademia kończy się zaliczeniem wystawianym na podstawie obecności. Uniwersytet Wrocławski dla przykładu honoruje ten przedmiot jako ponadprogramowy, choć punkty i oceny uzyskane w jego ramach nie są liczone do przebiegu studiów. Odnotowuje się je natomiast w suplemencie do dyplomu.

Zimowy semestr Akademii Dokumentalnej otworzy dzieło "Obcy w Raju". Koordynatorem zajęć jest Piotr Czerkawski. Szczegółowe informacje dot. planu kolejnych spotkań znajdują się na stronie www.akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/wro