Zbliża się Uniwersytecki Dzień Surowców Naturalnych

Autor: Michał Rypel


Niezależnie, czy stoi się przed wyborem kierunku studiów, czy decyzją o zawodzie związanym z branżą surowcową, warto wziąć udział w Uniwersyteckim Dniu Surowców Naturalnych. Podczas wydarzenia organizowanego 25 września przez Wydział Geoinżynierii Politechniki Wrocławskiej i EIT RawMaterials odbędą się prezentacje, zajęcia laboratoryjne, warsztaty i konsultacje. Celem pomysłodawców jest popularyzacja tej dziedziny nauki oraz pokazanie, jak wiele możliwości  działania oferuje. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Od godz. 9.00 do 16.00 uczestnicy będą brali udział w 4 blokach tematycznych:

BLOK A. Prezentacja działalności Studenckich  Kół  Naukowych, czyli żywych dowodów na potencjał, jaki drzemie w Geoinżynierii. Podczas bloku swoje zakończone już projekty oraz plany na przyszłość zaprezentują koła "Górnik",  "REVIMINING” i "GIS"

BLOK B. Wykłady "Innowacje i edukacja w sektorze surowców" prowadzony przez Krzysztofa Kubackiego (CLC Manager/EIT Raw Materials) i "Perspektywy rozwoju zawodowego w sektorze surowcowym" autorstwa dr hab. inż. Herberta Wirtha prof. nadzw. z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr

BLOK C. Zajęcia praktyczne (na które obowiązuje rejestracja do 18.09), wśród których znalazły się m.in. pokaz plenerowy z symulacją przybliżającą proces wybuchu wulkanu, gra terenowa z poszukiwaniem skarbów przy wykorzystaniu technologii GPS Tracker, demonstracja terenowych pomiarów z użyciem magnetometru protonowego oraz wprowadzenie do magnetometrii, zajęcia przedstawiające narzędzia komputerowe (m.in. Datamine Studio, ArcGIS) do modelowania i wizualizacji obiektów w działalności górniczej oraz prezentacja kolekcji surowców mineralnych wydobytych w Polsce. 

BLOK D. Stanowiska konsultacyjne przedsiębiorców i instytucji partnerskich

Szczegóły dotyczące harmonogramu i zapisów znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Dnia Surowców Naturalnych