Trwa rekrutacja do programu Dźwignia Kariery

Autor: Michał Rypel

W tym roku ruszyła pierwsza edycja projektu Dźwignia Kariery kierowanego do studentów studiów stacjonarnych II stopnia. Celem organizatorów jest umożliwienie ambitnym studentom łączenia obowiązków na uczelni ze stażem w firmie partnerskiej uczestniczącej w programie. Z sytuacji korzystają wówczas obie strony – student rozwija kompetencje, których wymaga od niego rynek pracy, zapewniając sobie zaplecze finansowe, a firma partnerska kształci swojego przyszłego pracownika.

Obecnie trwa otwarta rekrutacja dla IV roku, która zakończy się wraz z ostatnim dniem listopada. Osoby zainteresowane udziałem powinny wysłać zgłoszenie zawierające materiał wideo z autoprezentacją oraz graficzne CV. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć pod adresem https://dzwigniakariery.pl/rekrutacja-2017.

W ramach projektu, we współpracy z Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej uruchomione zostaną pierwsze grupy studiujące w formie 2+3. Studenci, którzy dołączą do programu, w ciągu dwóch dni będą mieli skumulowane zajęcia studiów stacjonarnych, natomiast przez pozostałe trzy dni będą mogli znaleźć się na płatnych stażach.

Więcej informacji znaleźć można również na profilu facebookowym Dźwigni Kariery lub na stronie https://dzwigniakariery.pl