Badaczki z PWr nagrodzone w konkursie Miniatura

Autor: Michał Rypel

 

Właśnie zostały opublikowane wyniki pierwszej edycji konkursu Miniatura organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zwycięzcy otrzymają środki na sfinansowanie pojedynczych projektów naukowych. Nagrodzone grantami zostały m.in. trzy badaczki z Politechniki Wrocławskiej. Otrzymane środki będą mogły wykorzystać np. na badania wstępne i pilotażowe, staże naukowe, konsultacje naukowe lub wyjazdy badawcze. Nabór wniosków w konkursie jest ciągły, więc listy ze zwycięzcami są publikowane na bieżąco, do końca marca 2018 r. 

Konkurs był kierowany do osób z tytułem doktora, niemających doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi ani wcześniej nie zwyciężyły w konkursach stypendialnych i stażowych NCN. Granty otrzymało dotychczas 290 osób, a wysokość pojedyncznej nagrody może wynosić od 5 tys do 50 tys zł. Z Politechniki Wrocławskiej wyróżnione zostały:

dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska z Wydziału Informatyki i Zarządzania, pracująca nad projektem „Determinanty skłonności do płacenia za zieloną energię przez sektor gospodarstw domowych w Polsce”, który zyskał dofinansowanie wys. 35 090 zł;
 

dr inż. Agnieszka Sobianowska-Turek z Wydziału Inżynierii Środowiska pracująca nad projektem „Modelowanie hydrometalurgicznych procesów odzysku metali z polimetalicznych odpadów chemicznych źródeł energii drugiego rodzaju”, który zyskał dofinansowanie wys. 49 500 zł;
 

dr inż. Dorota Zając z Wydziału Chemicznego, pracująca nad projektem „Synteza oraz charakterystyka właściwości fizykochemicznych nowych, heteroaromatycznych pochodnych kwasu cyjanoakrylowego, o motywie strukturalnym donor-łącznik-akceptor”, na którego realizację otrzymała wsparcie wys. 49 500 zł.