Naukowcy z PWr w badaniach dla rozwoju geotermii w Polsce

Autor: Michał Rypel

Myśląc o odnawialnych źródłach energii, często mamy na myśli panele słoneczne lub elektrownie wiatrowe. Coraz bardziej doceniana jest dziś również energia geotermalna, co rozumie Ministerstwo Środowiska, powołując do życia projekt „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju”, który ma pomoc w rozwoju ciepłownictwa geotermalnego. W badania wchodzące w skład tego projektu zaangażowani są także naukowcy z PWr. Biorą w nich udział także specjaliści z Krajowej Agencji Energii w Islandii, Christian Michelson Research AS w Norwegii, przodujący w zagospodarowaniu ciepła Ziemi – zarówno dzięki wodom geotermalnym, jak i technologii pomp ciepła.

W projekt zaangażowani są także przedstawiciele Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic i Sochaczewa, czyli miejsc, które skorzystają ze stworzonych możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie i propozycji projektów pilotowych. Projekt realizowany jest dzięki środkom Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014.