Urzad Marszałkowski z dotacją dla AZS Politechniki Wrocławskiej

Autor: Michał Rypel

Klub Sportowy AZSu Politechniki Wrocławskiej otrzymał dotację od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości blisko 50-ciu tysięcy złotych. Pieniądze przyznawano w ramach programu "Poprawa bazy sportowej", z przeznaczeniem na modernizację obiektów. Mogły się o nie ubiegać kluby .  W tym roku do rozdysponowania, była kwota ponad ośmiuset tysięcy złotych. Inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada. Wojciech Szymański, który odbierał nagrodę w imieniu Akademickiego Związku Sportowego zdradził, na co przeznaczone zostaną otrzymane fundusze: