7. TIFF Festival / “Zasoby” rusza już 7 września

Autor: Michał Rypel

Po raz siódmy stolica Dolnego Śląska zmieni się w międzynarodowe forum dyskusji nad fotografią. Między 7 a 17 września we Wrocławiu gościć będzie TIFF Festiwal. Jego tegoroczna odsłona została opatrzona tytułem "Zasoby". Słowo to ma otwierać furtkę do rozważań nad jego znaczeniem w twórczości – możliwym niedoborem lub nadmiarem środków, ich dostępnością oraz dostrzeganiem ich przez artystę. Relacja na żywo z festiwalu odbędzie się w piątek, 8 września między 14 a 16 na antenie Radia Luz.

Wystawy organizowane w ramach Programu Głównego będą dotyczyły fotografii, które trafiły do Wrocławia po 1945 roku, czyli zasobów przywiezionych, pomysłów, a także pomysłów dotychczas niezrealizowanych – zasobów zablokowanych, oraz przestrzeni miejskiej rozumianej jako materiał twórczy, czyli zasobów rozpoznanych. Kolejnymi częściami wydarzenia będą Holy-Art TIFF Open+ zawierający w sobie cztery projekty wschodzących twórców wybranych w drodze otwartego naboru oraz TIFF Działania – seria aktywności zakładających wykorzystanie przez festiwalową publiczność wyprodukowanych podczas wydarzenia wystaw; zamienienie ich w zasób. 

Oficjalny początek festiwalu będzie miał miejsce w weekend otwarcia między 7 a 10 września. Początek o godz. 19 na neonowym podwórzu ul. Ruskiej. Szczegółowe informacje związane z wydarzeniem znajdują się na stronie www.tiff.wroc.pl oraz na wydarzeniu facebookowym www.facebook.com/events/1935249630094411/?ref=br_rs&sw_fnr_id=1706976553&fnr_t=0.