Akcja edukacyjna “Zanim pomożesz”

Autor: Michał Rypel

Chcesz pomagać za granicą? Najpierw dowiedz się jak robić to odpowiedzialnie. Uczyć tego ma rozpoczynająca się właśnie akcja edukacyjna, organizowana przez Fundację Go’n’Act, zajmującą się akcjami pomocowymi oraz edukacją dla dzieci i młodzieży. Dzięki akcji "Zanim pomożesz" wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem w krajach tzw. globalnego Południa mogą dostać pełen zakres przydatnych informacji. Poza internetową kampanią edukacyjną, fundacja organizuje także szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych w województwach dolnośląskim i mazowieckim. 

Głównym celem akcji jest zapobieganie szkodliwym i nieprzemyślanym działaniom wolontariuszy za granicą. Ucząc o odpowiedzialnej pomocy, Go'n'Act odpowiada na zdobywającą popularność formę turystyki zwaną "wolonturystyką". Pozwala ona dowolnej osobie, za opłatą, na wyjazd do jednego z miejsc, gdzie obok pracy na rzecz ludności, możliwe jest zwiedzanie podróżowanie. Coraz większe zainteresowanie tego rodzaju aktywnością niesie ryzyko nierzetelnej, a wręcz szkodliwej pracy.  Przed źle zorganizowanym wolontariatem przestrzega Magdalena Szymańska, organizatorka akcji:

Projekt "Zanim pomożesz" jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więcej szczegółów dotyczących samego wolontariatu, jak i organizowanych szkoleń można znaleźć na stronie zanimpomozesz.pl.