MNiSW z kolejnymi zapowiedziami dot. Ustawy 2.0

Autor: Michał Rypel

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szykuje kolejne zmiany w ramach formującej się tzw. Ustawy 2.0. Najnowsze doniesienia dotyczą przede wszystkim studentów kierunków zaocznych. Główną zmianą przygotowywaną przez resort jest wydłużenie studiów zaocznych. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie Konferencji Ekspertów Praw Studenta w Warszawie wicepremier Jarosław Gowin mówił, że "„ze względu na jakość studiów i dobro studentów – te zajęcia (wieczorowe i zaoczne) powinny być rozgęszczone, a tym samym ogólny czas prowadzenia tych studiów powinien być wydłużony". Według nowej ustawy zajęcia miałyby odbywać się w krótszych blokach weekendowych. Takie rozwiązanie wydłuży tok nauczania do około 7 lat.

Drugą zapowiedzianą zmianą miałoby być rozjaśnienie koniecznych opłat wymaganych przez uczelnię. Ministerstwo planuje, by placówka przedstawiała kandydatom na studia cennik, zawierający wszystkie ewentualne należności, jakie mogą napotkać podczas całego okresu studiów. Minister zaznaczył również wysokie sankcje w razie wprowadzenia nowych opłat lub podniesienia cen już istniejących. W takich sytuacjach uczelnia ma być obciążana karą wys. do 50 tys. złotych. 

Resort planuje również zlikwidowanie niestacjonarnych studiów doktoranckich. Zamiast nich mają powstać interdyscyplinarne stacjonarne szkoły doktorskie. Pozostałe zmiany dotyczą kar dla uczelni za zmianę cennika w trakcie trwania studiów lub za opóźnienia w wydawaniu dyplomów. Projekt nowej ustawy zostanie przedstawiony 19 września w Krakowie.