Naukowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego laureatem konkursu Uwertura

Autor: Michał Rypel

 

Uwertura jest konkursem na staże w placówkach naukowych za granicą, realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Wśród siedmiu rozpatrzonych pozytywnie wniosków znalazł się jedne zgłoszony przez dra Mateusza Strzeleckiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jury konkursu doceniło jego projekt badawczy pt. "EXTRAWAVES – Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży", który Narodowe Centrum Nauki wsparło środkami wysokości 93 225 zł. 

Uwertura to konkurs dla naukowców w stopniu przynajmniej doktora. Celem konkursu jest zwiększenie udziału polaków w gronie laureatów grantów Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych. Przy ocenie wniosków brany pod uwagę jest nie tylko poziom zgłaszanych badań czy założonych zadań, ale także dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata.