Student Wydziału Chemicznego PWr laureatem konkursu Sonatina

Autor: Michał Rypel

Krzysztof Gręda z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej został laureatem konkursu na projekty badawcze, Sonatina. Jury doceniło jego projekt pt. „Spektroskopowa i analityczna charakterystyka mikrowyładowania jarzeniowego generowanego w strudze gazowej będącej w kontakcie z przepływającą ciekłą anodą”. Wrocławianin został wyłoniony, wraz z 35 innymi doktorami, spośród 126 zgłoszonych wniosków i otrzyma ponad 500 tys. zł dotacji. 

Ogłoszony w grudniu 2016 przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs na projekty badawcze Sonatina jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż od trzech lat. Dla autorów najlepszych prac wybranych spośród zgłoszeń przewidziano pełnoetatowe zatrudnienie w polskiej jednostce naukowej, finansowanie badań oraz międzynarodowe staże trwające od 3 do 6 miesięcy.