Politechnika Wrocławska wśród faworytów rankingu Perspektywy 2017

Autor: Michał Rypel

Gdzie studiować, by zapewnić sobie pewną przyszłość? Która placówka zapewni najlepsze warunki rozwoju? Na jakiej uczelni króluje innowacyjność? To tylko kilka przykładów pytań, jakie zadawała sobie kapituła Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017​. Opublikowane właśnie wyniki wyłoniły najlepsze szkoły wyższe w Polsce, bazując na wybranych wskaźnikach badanych na 21 programach studiów. 

Wyniki wskazują jednoznacznie na dominację Politechniki Warszawskiej. Uzyskała ona pierwsze miejsce w badaniach 12 programów. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza, uzyskując po 3 zwycięstwa. Na ostatnim stopniu podium stanęła Politechnika Sląska z 2 najlepszymi programami w Polsce. Na Politechnice Wrocławskiej, według wyników konkurencji, w skali kraju wyróżniają się zarządzanie i inżynieria produkcji, górnictwo i geologia oraz budownictwo

Adresatami rankingu są tegoroczni maturzyści. Badaniom poddano 311 programów studiów na 26 polskich uczelniach. Wyniki mierzono na pdostawie 6 kryteriów zawierających 13 wskaźników:

  • PRESTIŻ – mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;

  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez "IBM Indicator") oraz badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" (realizowane przez MNiSW);

  • POTENCJAŁ AKADEMICKI – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;

  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;

  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;

  • INNOWACYJNOŚĆ – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

Spis wszystkich wyróżnionych kierunków znajduje się pod adresem  http://www.engineering.perspektywy.pl/ranking