Konferencja Antropologiczno-Archeologiczna “Możliwości badawcze w antropologii i archeologii”

Autor: Justyna Barańska

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Antropologiczno-Archeologiczna "Możliwości badawcze w antropologii i archeologii" odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2017 na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizatorami są SKN Antropologów "Kostka" oraz SKN Archeologów UWr.

Celem konferencji jest dzielenie się zarówno wynikami swoich własnych badań jak i ukazanie w świeżym świetle informacji już poznanych (prace przeglądowe). Szczególny nacisk kładziemy na współpracę dziedzin antropologii i archeologii i to właśnie takie prace najczęściej będą kwalifikowane do przedstawienia na konferencji. O tym czy dana praca zostanie przyjęta zadecyduje Komitet Naukowy oraz Komitet Studencki.
Zapraszamy do udziału studentów, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. 

Celem naszej konferencji jest wzmocnienie współpracy między archeologami i antropologami oraz uświadomienie obu stronom korzyści płynących z wspólnej pracy od podstaw w projektach badawczych terenowych jak i naukowych.

Stąd zachęcamy do przedstawiania prac zarówno przedstawiających wyniki własnych badań i projektów, jak i tych w tematyce antropologii i archeologii m.in. z tych działów:

• antropologia fizyczna
• antropologia sądowa 
• antropologia molekularna
• antropologia ewolucyjna
• antropologia stosowana
• paleoantropologia
• paleopatologia
• auksologia
• biologia populacji ludzkich
• archeologia sądowa
• archeologia Europejska i pozaeuropejska
• archeologia historyczna
• archeologia średniowiecza
• barbaricum
• archeologia kamienia, brązu, żelaza
• archeozoologia
• geoarcheologia

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły!
Nie pobieramy opłat konferencyjnych.
Wstęp na konferencję jest wolny.

Termin przyjmowania abstraktów: do 8 marca 2017 roku
Mail konferencji: OISKAA2017@gmail.com