KGHM Polska Miedź S.A. Wolontariat pracowniczy

Autor: Anna Geryn

Wolontariat pracowniczy to ostatnio jedna z bardziej popularnych aktywności firm przywiązujących wagę do działań CSRowych. Jest to – w dużym skrócie – działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez daną firmę osób. W praktyce przybierać on może bardzo różne formy. O wolontariacie pracowniczym w KGHM Polska Miedź S.A. z odpowiedzialnym za niego Bogdanem Godlewskim rozmawiała Monika Maziak.

 

Wolontariat

 

 

str7