KGHM Polska Miedź S.A. Go Global

Autor: Anna Geryn

Go Global Internships, czyli jak zdobyć atrakcyjną praktykę za granicą

 

Praktyki, staże, współpraca przy tworzeniu prac magisterskich – to już działania w wielu firmach standardowe. Coraz więcej z nich przygotowuje dla studentów – potencjalnych pracowników  – coraz atrakcyjniejsze i wyspecjalizowane programy rozwoju.  Pozwalają one dokładnie poznać funkcjonowanie biznesu. Jednym z takich programów jest realizowana w KGHM Polska Miedź S.A. „Kopalnia talentów”.  Jak wyjaśnia Błażej Miernik, kierownik Wydziału Rekrutacji w Polskiej Miedzi, aktualnie prowadzone są równolegle dwie edycje Programu. Jego uczestnicy przez dwa lata szkolą się i pracują w różnych działach firmy w cyklu czterech półrocznych rotacji. Każdy uczestnik Programu ma swojego opiekuna, wyznaczoną ścieżkę kariery i rozplanowany system ocen na poszczególnych etapach pracy w firmie. Sztandarowym programem skierowanym do młodzieży akademickiej jest  w KGHM Program Go Global Internships podkreśla Błażej Miernik. To Program dwumiesięcznych praktyk w oddziałach firmy w Kanadzie, USA oraz Chile.

 

 

Program Go Global Internships jest skierowany do studentów Politechniki Wrocławskiej i Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Praktyki realizowane są w zakresie  geologii, geotechniki , górnictwa czy metalurgii. Od kandydatów wymagana jest m. in. znajomość języka angielskiego, a w przypadku wyjazdu do Chile także hiszpańskiego. Do Programu zostaną zakwalifikowani najlepsi studenci posiadający tytuł inżyniera. Rekrutacja odbędzie się w marcu 2014 roku w formie dni rekrutacyjnych. Podczas takiego dnia studenci będą uczestniczyć w rozwiązywaniu case study, testów, rozmowie rekrutacyjnej, czy zadaniu grupowym. Chcemy sprawdzić dopasowanie kompetencyjne kandydatów do profilu praktyki i wybrać te osoby, które możemy śmiało nazwać talentami – przyznaje kierownik Wydziału Rekrutacji w KGHMie.

 

 

 

Go global