Posłuchaj: 16 dni

Posłuchaj: 16 dni
16 dni. Czas pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia. Czas pomiędzy Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a Międzynarodowy Dniem Praw Człowieka. We Wrocławiu, ale też w wielu innych miastach, zwracaliśmy w tym czasie uwagę na problem niejednokrotnie przemilczany. Problem, który przecież oczywiście przestaje istnieć, gdy tylko wygodnie odwróci się wzrok? Przemoc ze względu na płeć.

 

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. O szczegółach tej akcji jak i szerszym kontekście tego problemu opowiedziała w rozmowie z Wojtkiem Jankowskim psycholog Małgorzata Makarczuk-Kłos, uhonorowana wyróżnieniem Wrocławianki Roku 2021.